โปรแกรม PeaZip แปลงไฟล์ บีบอัดไฟล์ดีเยี่ยม

การส่งไฟล์จากที่ต่างๆ เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงหากไฟล์มีขนาดใหญ่มากๆ โปรแกรมช่วยบีบอัดไฟล์เป็นอีกทางเลือกให้กับเราด้วยโปรแกรมบีบอัดไฟล์ PeaZip หรือที่เรียกว่า File Compression Software ที่มีคุณสมบัติ สารพัดประโยชน์ จากประเทศอิตาลี โดยโปรแกรมนี้รองรับไฟล์ตระกูลที่ถูกบีบอัดได้มากกว่า 174 ตระกูล ซึ่ง โปรแกรม PeaZip สามารถที่จะ ย่อไฟล์ (Pack) ขยายไฟล์ (Unpack) หรือที่เรียกว่ามันสามารถที่จะบีบอัดไฟล์ จากตระกูลต่างๆ ให้ไปอยู่ในรูปแบบของตระกูล ไฟล์ 7Z ไฟล์ ARC ไฟล์…