Proactive

การทำงานแบบ “Proactive” นั้นถือว่าเป็นลักษณะของคนที่ทำงานในเชิงรุกซึ่งเป็นการทำงานของคนที่ชอบคิดวางแผนงานของตนไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอแม้แต่พนักงานออฟฟิส ฟรีแลนซ์ รวมถึงการคิดถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อนแบบชนิดที่ว่า “วัวหายแล้วล้อมคอก” ซึ่งตรงกันข้ามกับการทำงานแบบ Reactive ที่ทำงานเชิงรับ โดยทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จไปวัน ๆ เท่านั้น ไม่ใส่ใจที่จะต้องวางแผนการทำงาน และไม่สนใจที่จะคิดถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไว้ก่อนเลย

   มีหลายครั้งที่คนที่มีนิสัยทำงานแบบ Proactive จะทำงาน Proactive เป็นบางช่วงเวลาหากโชคดีหน่อยถ้าบุคคลเหล่านี้รู้ตัวและปรับเปลี่ยนนิสัยของตนให้ทำงานเชิงรุกทันก็จะทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่มีนิสัยแบบชนิดที่ว่าทำงานให้เสร็จไปวัน ๆ แต่ก็ยังมีคนบางคนมีนิสัยที่ทำงานไม่ Proactive อยู่ตลอดเวลา ซึ่งคุณสามารถสำรวจตนเองว่าคุณเริ่มทำงานแบบชนิดที่ไม่ Proactive หรือไม่ โดยพิจารณาจากสัญญาณบอกเหตุดังต่อไปนี้

   รู้สึกห่อเหี่ยวใจในเช้าวันทำงาน – คุณจะรู้สึกว่าเซ็งหรือเบื่อสุด ๆ ที่ต้องเดินเข้าออฟฟิตที่ทำงานของคุณเอง ซึ่งทำให้คุณไม่อยากตื่นมาทำงานแต่เช้า บางคนตื่นสายมากจนทำให้มาถึงที่ทำงานเกือบไม่ทันเวลา ต้องรีบวิ่งกระหืดกะหอบมายังที่ทำงานเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ทันตอกบัตรหรือรูดบัตร

   เบื่อหน่ายกับชีวิตเมื่อต้องเผชิญปัญหา – คุณจะถอนหายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือเอื่อมระอากับปัญหาที่เกิดขึ้น รู้สึกปัญหามีไว้ให้กลุ้มมากกว่ามีไว้ให้แก้ บางคนถึงขนาดโยนปัญหาไปให้ผู้อื่นรับผิดชอบ บอกปัดไปซะทุกเรื่อง โดยไม่ช่วยคิดที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลย

   เซ็งสุด ๆ เมื่อต้องรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น – เมื่อหัวหน้างานมอบหมายภาระงานให้เพิ่มขึ้น คุณจะรู้สึกว่าทำไมต้องทำด้วย ไม่เห็นคุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับ บางคนจะรู้สึกว่างานที่ให้นั้นไม่ใช่ที่ตกลงพูดคุยกันถึงขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบเลย พวกนี้จะพยายามหาสาเหตุในการปฏิเสธหรือบอกปัดภาระงานที่เพิ่มขึ้น จนเป็นให้หัวหน้างานต้องยอมจำนนในเหตุผลที่ยกขึ้นมาสารพัด

   เตรียมพร้อมเสมอเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงาน – คุณจะมีอาการลิงโลดหรือรู้สึกดีเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงาน ไม่ว่างานที่มอบหมายจะทำเสร็จหรือไม่คุณก็ไม่สนใจ ขอเพียงให้คุณได้กลับบ้านหรือไปทำธุระที่ใจปรารถนาเป็นพอ ซึ่งคุณมักจะรู้สึกไม่พอใจหากหัวหน้าขอให้คุณอยู่เย็นหน่อยเพื่อสะสางงานที่ต้องรีบนำเสนอให้วันรุ่งขึ้น

   ชอบทำงานตามรูปแบบเดิม ๆ – คุณจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทำงานที่เคยทำอยู่ บางคนต่อต้านและอ้างว่าระบบงานที่เปลี่ยนใหม่นั้นใช้ไม่ได้ เนื่องจากคุณคุ้นเคยกับขั้นตอนหรือระบบงานเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ คุณมักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงระบบงานนั้นจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความมั่นคงในงานของตัวคุณ หรือคุณไม่อยากเสียเวลาในการเรียนรู้ระบบงานใหม่ ๆ พูดง่าย ๆ ว่าคุณเองก็ขี้เกียจเรียนรู้หรือกลัวว่าจะเรียนรู้ไม่ทันเพื่อนคนอื่น ๆ

   และเมื่อคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณมีอาการตามสัญญาณบอกเหตุที่กล่าวถึงนี้ อยากให้คุณเริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยและวิธีการทำงานให้เป็นคนทำงานในเชิงรุก ทั้งนี้ผู้ที่สามารถทำงานในเชิงรุกได้นั้น สิ่งแรกที่คุณจะทำได้นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองก่อน โดยจะทำอย่างไรนั้น ต้องติดตามภาคจบ
Cr.Jobsdb

By Slinger